پیوند ویژه
ترکیه به دنبال ورود به جمع 10 اقتصاد برتر جهان
۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۴۵