نمایشگاه IFA 2020
۱۳ شهريور ۱۳۹۹ ۱۴:۲۹
نمایشگاه ایتالیا (EuroCucina)
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۴۲
نمایشگاه لوازم خانگی مسکو
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۴۰
لوازم خانگی هوشمند در CES 2020
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۴۰
نمایشگاه لوازم خانگی هنگ کنگ
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۳۵